Ενημέρωση

Αρθρο 53. Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 53

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 18 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4611/2019

Περισσοτερα

Ε.2083/2019

20 Μαίου 2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες

Περισσοτερα

Νόμος 4611/2019

20 Μαίου 2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Περισσοτερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ

17 Μάιος 2019

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ

Περισσοτερα

Ε 2037/2019

1 Μαρ. 2019

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Περισσοτερα

Υπ. Εργασίας 7613/395/18.02.2019

18 Φεβ. 2019

Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1209/2018

12 Νοεμ. 2018

Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1187/2018

8 Οκτ. 2018

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1177/2018

19 Σεπτ. 2018

Θέμα: Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες