Ενημέρωση

ΠΟΛ. 1192/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1191/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της αριθ. 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1190/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου...

Περισσοτερα

Άρθρο 15. - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469

3 Μαίου 2017

Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες