Νομικές-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά ζητήματα και στην κάλυψη διεκπεραίωσης σχετικών με αυτά νομικών θεμάτων. Ένας τέτοιος συνδυασμός υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την παροχή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων για τους πελάτες μας.

Οι επαγγελματίες Νομικοί Σύμβουλοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε ειδικεύονται σε φορολογικά θέματα, παρέχοντας στους πελάτες μας την βεβαιότητα μιας αποδοτικής νομικής συνδρομής.

Ενδεικτικά:

 • Καταστατικά κάθε μορφής εταιριών.
 • Μεταβολές εταιριών.
 • Συγχωνεύσεις εταιριών.
 • Λύσεις-Εκκαθαρίσεις εταιριών.
 • Επίλυση φορολογικών διαφορών.
 • Επίλυση ασφαλιστικών διαφορών.
 • Συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης.
 • Συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών.
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων.
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών για φορολογικά θέματα.
 • Νομικές συμβουλές από έμπειρους νομικούς συμβούλους.
30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες