Λογιστικές Υπηρεσίες & Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα

Ασχολούμαστε με θέματα λογιστικής και φοροτεχνικής κάλυψης, με την παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών, τη συγχώνευση, απορρόφηση και μετατροπή των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλα τα οικονομικά επίπεδα καθώς επίσης και με τη σύσταση εταιρειών στο εξωτερικό με ειδίκευση την ίδρυση εταιρειών στη Βουλγαρία.

Η εταιρεία μας, ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING, με μια πολυετή εμπειρία στη παροχή ενός ευρέος φάσματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών καταφέρνει να βρίσκεται για πάνω από 25 έτη στη κορυφή των λογιστικών γραφείων της Θεσσαλονίκης. Τα κεντρικά μας γραφεία στεγάζονται στη Θεσσαλονίκη σε ιδιόκτητο χώρο 600 τμ. στο σύγχρονο νεόκτιστο κτίριο ΘΕΜΙΣ στην οδό Σαπφούς έναντι του Δικαστικού Μεγάρου.

Το χαρακτηριστικό που διακρίνει την εταιρεία μας είναι πως με τον ίδιο σεβασμό αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ή μια μικρή επιχείρηση, ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο εφαρμόζοντας με προσοχή και με κάθε λεπτομέρεια την λογιστική επιστήμη στην πράξη.

Οι αυξημένες ανάγκες κάθε μορφής επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις που βιώνουμε καθημερινά απαιτούν γνώση, εμπειρία, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Με εμπειρία στο χώρο από το 1990 το φορολογικό πλάνο κάθε πελάτη μας έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η επίτευξη προστασίας των δεδομένων του πελάτη μέσω της ταυτόχρονης τήρησης ηλεκτρονικού και χειρόγραφου αρχείου. Έτσι λοιπόν καθημερινά φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στον πελάτη αντιμετωπίζοντας τον σαν μοναδική οντότητα προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Στον τομέα αυτό το λογιστικό μας γραφείο σας παρέχει:

 • Ενημέρωση και τήρηση απλογραφικών (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικών (Γ’ κατηγορίας) λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση).
 • Ανάλυση και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
 • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιριών για λογαριασμό των μετόχων και των εταίρων τους.
 • Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (Προσωπικές εταιρίες, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε).
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
 • Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων.
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών και Προμηθευτών.
 • Υποβολή δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 • Δημοσίευση Ισολογισμών.

Μισθοδοσία-Εργατικά-Ασφαλιστικά

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το λογιστικό γραφείο μας στο τομέα αυτό είναι οι εξής:

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας.
 • Σύνταξη και Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για τη πρόσληψη και απόλυση μισθωτών.
 • Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους.
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.
 • Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας.
 • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 • Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές συμβάσεις, ασθένειες).
 • Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ.
 • Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία- Επιθεώρηση Εργασίας- Ο.Α.Ε.Δ- Κ.Ε.Π.Ε.Κ κ.λπ.
30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες