Ρύθμιση Οφειλών

Ο νόμος 4738/2020 παρέχει την δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους με το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία τις Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές μέσω της ρύθμισης τους, ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Η εταιρεία μας με τον απόλυτο συνδυασμό λογιστικών, οικονομικών, νομικών και συμβουλευτικών γνώσεων και υπηρεσιών αναλαμβάνει την ένταξη σας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Πλεονεκτήματα:

  • Αναδιάρθρωση και κούρεμα οφειλών, μείωση δόσεων και επιτοκίων, επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής,
  • Διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων,
  • Έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
  • Έως 420 δόσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς,
  • Δυνατότητα συνολικής ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές.


Η ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING αναλαμβάνει:

  • Την αξιολόγηση και τον έλεγχο δυνατότητας ένταξης σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό,
  • Την συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών,
  • Την υποβολή της αίτησης και εισαγωγή στον μηχανισμό με στόχο μια ρεαλιστικά βιώσιμη λύση για τη ρύθμιση των οφειλών σας,
  • Τον έλεγχο πορείας αιτήματος, την καθοδήγηση και διαρκή ενημέρωση.
30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες