ΚΡΙΚΗΣ Consulting

Η εταιρία ΚΡΙΚΗΣ Consulting ασχολείται με λογιστικά & φοροτεχνικά, με ασφαλιστικά θέματα και επενδυτικά προγράμματα, με την παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων καθώς επίσης και με μεσιτείες ακινήτων. Παρέχει ένα ευρύ και υψηλής ποιότητας φάσμα Λογιστικών – Φοροτεχνικών, Ασφαλιστικών, Επενδυτικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες συνάδουν πάντα με το ηθικό πλαίσιο και τους κανόνες του επαγγέλματός μας. Τα κεντρικά γραφεία στεγάζονται σε ιδιόκτητο χώρο 600 τ.μ. στο σύγχρονο νεόκτιστο κτίριο ΘΕΜΙΣ στην οδό Σαπφούς 3  στη Θεσσαλονίκη έναντι του Δικαστικού Μεγάρου.

Το πελατολόγιο μας συνίσταται από φυσικά και νομικά πρόσωπα και είμαστε περήφανοι για τη συνεχή και καθημερινή διεύρυνσή του. Στόχος μας είναι η άμεση, πρακτική και αποδοτική συνδρομή στους πελάτες μας ακολουθώντας την κατά περίπτωση ξεχωριστή προσέγγιση τους , έχοντας πάντα κατά νου τις προσωπικές επιχειρηματικές τους ανάγκες και απαιτήσεις καθώς και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Η επιλογή Λογιστή – Φοροτεχνικού είναι απόφαση που πρέπει να στηρίζεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου και τα οποία πρέπει να διαμορφώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αρμονικής διαπροσωπικής συνεργασίας.

30 έτη εμπειρίας προσφέρουν την τεχνογνωσία να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε την επιχείρησή σας κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζεστε έγκαιρα, προκειμένου να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, προγραμματίζοντας όλες τις υποχρεώσεις σας χωρίς άγχος και παρέχοντάς σας τη δυνατότητα ελιγμών που θα σας οδηγήσουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησής σας.

Στοχεύουμε σε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο  υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό.

Η συνεργασία μας με κορυφαίους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανογράφους και ειδικούς συμβούλους διασφαλίζει τη ποιότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζεστε σήμερα.

Η βιωσιμότητα, η υγιής ανάπτυξη και η εξέλιξη μιας επιχείρησης βασίζονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό ση γνώση της οικονομικής κατάστασης, του ανθρώπινου δυναμικού και των δυνατοτήτων της.

Με την πολύχρονη εμπειρία των 20 και πλέον στελεχών μας και την υποδειγματική καθοδήγηση και επίβλεψη του πλέον πεπειραμένου σε φοροτεχνικά θέματα Κου Κρίκη Σ. Παντελή, δίνουμε τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση στον φορολογούμενο, είτε πρόκειται για ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείρηση.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Τα 20 και πλέον στελέχη μας, με εξειδίκευση σε λογιστικά, φορολογικά και φοροτεχνικά θέματα, έχοντας πολυετή εμπειρία στη τήρηση λογιστικών βιβλίων, τη χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων υπό την υποδειγματική καθοδήγηση και την επίβλεψη του πλέον πεπειραμένου σε φοροτεχνικά θέματα Κρίκη Σ. Παντελή, είναι σε θέση να προσφέρουν ορθή ενημέρωση και έγκυρες συμβουλές στον φορολογούμενο (ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής) όσο αναφορά περίπλοκα θέματα στον τομέα της φορολογίας επικεντρώνοντας στον εξατομικευμένο φορολογικό σχεδιασμό, εξυπηρετώντας παράλληλα και λειτουργικές ανάγκες.
Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητας του πελάτη και η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός σχεδιασμού με γνώμονα τη μειωμένη φορολογική υποχρέωση και την αυξημένη επιχειρηματική αξία. Με την εμπειρία και τεχνογνωσία μας στη παροχή λογιστικών υπηρεσιών είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε την επιχείρησή σας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζεστε έγκαιρα, παρέχοντας σας τη δυνατότητα ελιγμών που θα σας οδηγήσουν στη λήψη σωστών αποφάσεων ώστε να προγραμματίσετε όλες τις υποχρεώσεις σας χωρίς άγχος επιτυγχάνοντας τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησής σας.

Η διαρκής ενημέρωσή μας για τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας μας τοποθετούν σε ανταγωνιστική θέση ανάμεσα στα καλύτερα λογιστικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η άμεση, πρακτική και αποδοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας ακολουθώντας την κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τις προσωπικές επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις καθώς και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η κάθε επιχείρηση ανάλογα τη νομική της μορφή και την επαγγελματική της δραστηριότητα.

ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Παρά το γεγονός ότι η λογιστική μας εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η παροχή των, μεταξύ άλλων, λογιστικών υπηρεσιών μας συνεχώς διευρύνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς και του εξωτερικού. Η επιλογή των πελατών μας στηρίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να διαμορφώνεται μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και αρμονικής διαπροσωπικής συνεργασίας. Από τη πλευρά μας, ως λογιστική εταιρεία, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ένα ευρύ και υψηλής ποιότητας φάσμα Λογιστικών, Φοροτεχνικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με κορυφαίους δικηγόρους, ορκωτούς ελεγκτές και εκτιμητές, συμβολαιογράφους, μηχανογράφους και ειδικούς συμβούλους ώστε να διασφαλίζουμε για εσάς τη ποιότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζεστε σήμερα.

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες