Ενημέρωση

ΠΟΛ.1064/2018

29 Μαρ. 2018

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»

Περισσοτερα

ΣτΕ Β' Τμ. 330/2018

23 Μαρτ. 2018

Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων των συζύγων

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1045/2018

7 Μαρτ. 2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017

Περισσοτερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017

20 Φεβ. 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ POS ΜΕΧΡΙ 10.3.2018

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1026/2018

12 Φεβ. 2018

Θέμα: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1026/2018

12 Φεβ. 2018

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων

Περισσοτερα

Αριθμ. 2063/Δ1 632/2011

9 Φεβ. 2018

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
(ΦΕΚ Β' 266/18.2.2011)

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000,00€, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 31.12.2016

7 Φεβ. 2018

(ΒΑΣΕΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

Περισσοτερα

Άρθρο 405 ν.4512/17.01.2018 Μεταβατικές διατάξεις

07 ΦΕΒ/2018

Από την 1.5.2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή το χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1014/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016

06 ΦΕΒ/2018

Αυτοτελής φορολόγηση διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιουμένων κερδών από την 1.1.2017.

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες