Ενημέρωση

Αριθμ. 2063/Δ1 632/2011

9 Φεβ. 2018

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
(ΦΕΚ Β' 266/18.2.2011)

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000,00€, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 31.12.2016

7 Φεβ. 2018

(ΒΑΣΕΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

Περισσοτερα

Άρθρο 405 ν.4512/17.01.2018 Μεταβατικές διατάξεις

07 ΦΕΒ/2018

Από την 1.5.2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή το χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1014/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016

06 ΦΕΒ/2018

Αυτοτελής φορολόγηση διανεμόμενων ή κεφαλαιοποιουμένων κερδών από την 1.1.2017.

Περισσοτερα

Άρθρο 353 ν.4512/17.1.2018

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων Α.Ε και Ε.Π.Ε

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1012/2018 Η απόφαση για τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων με το ν. 4512/2018

05 ΦΕΒ/2018

Θέμα: «Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512//2018 (Α'5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.»

Περισσοτερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018

1 Φεβ. 2018

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1015/2018

30 Ιαν. 2018

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1014/2018

29 Ιαν. 2018

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.

Περισσοτερα

Νόμος 4492/2017

17 Ιαν. 2018

Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες