Ενημέρωση

οικ. 51524/1262/2019

7 Νοεμβ. 2019

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Περισσοτερα

ΔΕΔ 2784/2019

18 Νοεμ. 2019

Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% και για αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των τεχνικών έργων

Περισσοτερα

Ε.2172/25.09.2019

7 Οκτ. 2019

Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική.

Περισσοτερα

Ε.2141/2019

16 Ιουλ. 2019

Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Περισσοτερα


Από 1 Ιουλίου υποχρεωτικά μέσω λογαριασμού πληρωμών οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και η αποζημίωση απόλυσης

1 Ιουλ. 2019

Περισσοτερα


ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 121

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 98 ΕΩΣ 109 ΤΟΥ Ν. 4611/2019

Περισσοτερα

Αρθρο 59. Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 59

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες