Ενημέρωση

Ε.2141/2019

16 Ιουλ. 2019

Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Περισσοτερα


Από 1 Ιουλίου υποχρεωτικά μέσω λογαριασμού πληρωμών οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και η αποζημίωση απόλυσης

1 Ιουλ. 2019

Περισσοτερα


ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 121

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 98 ΕΩΣ 109 ΤΟΥ Ν. 4611/2019

Περισσοτερα

Αρθρο 59. Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 59

Περισσοτερα

Αρθρο 55. Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 55

Περισσοτερα

Αρθρο 53. Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 53

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 18 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4611/2019

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες