Ενημέρωση

Αναλυτικά η νέα ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις για οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

28 ΔΕΚ 2017

Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η Εφημερίδα «Καθημερινή», στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1208/2017

20 Δεκ. 2017

Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β'4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1211/2017

20 Δεκ. 2017

Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2018

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1196/2017

8 Δεκ. 2017

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΥΣΗΣ: Μέχρι 28.2.2018 (πίνακας Α)
Μέχρι 31.5.2018 (πίνακας Β)

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1201/6.12.2017

6 Δεκ. 2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1192/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1191/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της αριθ. 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1190/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου...

Περισσοτερα

Άρθρο 15. - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469

3 Μαίου 2017

Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες