Ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 98 ΕΩΣ 109 ΤΟΥ Ν. 4611/2019

Περισσοτερα

Αρθρο 59. Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 59

Περισσοτερα

Αρθρο 55. Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 55

Περισσοτερα

Αρθρο 53. Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 53

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 18 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4611/2019

Περισσοτερα

Ε.2083/2019

20 Μαίου 2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες

Περισσοτερα

Νόμος 4611/2019

20 Μαίου 2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Περισσοτερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ

17 Μάιος 2019

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ

Περισσοτερα

Ε 2037/2019

1 Μαρ. 2019

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Περισσοτερα

Υπ. Εργασίας 7613/395/18.02.2019

18 Φεβ. 2019

Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες