Ενημέρωση

Άρθρο 353 ν.4512/17.1.2018

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων Α.Ε και Ε.Π.Ε

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1012/2018 Η απόφαση για τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων με το ν. 4512/2018

05 ΦΕΒ/2018

Θέμα: «Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512//2018 (Α'5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.»

Περισσοτερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018

1 Φεβ. 2018

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1015/2018

30 Ιαν. 2018

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1014/2018

29 Ιαν. 2018

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.

Περισσοτερα

Νόμος 4492/2017

17 Ιαν. 2018

Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1222/28.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1/04.01.2018)

12 Ιαν. 2018

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

Περισσοτερα

Από 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016.

Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται από την 1.1.2018 φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό φορολογικό στοιχείο. Ο φόρος επιβάλλεται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου και αποδίδεται από αυτές με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, ανεξάρτητα από το χρόνο εξόφλησής του. Ο φόρος ορίζεται ως πάγιο ποσό ανά δωμάτιο και ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, δια-μερίσματος ή ενιαίας κατοικίας, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος, μειωμένο κατά το ήμισυ σε περίπτωση διημέρευσης.

Περισσοτερα

Άρθρο 55 ν.4509/2017 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

10 ΙΑΝ 2018

Με το άρθρο 55 του ν.4509/2017 εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο ασφάλισης για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Αναφέρεται επίσης ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και του χρόνου ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων (από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εφεξής).

Περισσοτερα

Ε11

8 Ιαν. 2018

Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες