Ενημέρωση

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548 - Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

9 Ιουλ. 2018

Άρθρο 77. Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο - Κείμενο νόμου
Άρθρο 82. Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο - Κείμενο νόμου
Άρθρο 115. Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) - Κείμενο νόμου

Περισσοτερα

Υπ. Εργασίας Δ.15/Δ΄/619/15/13.04.2018

8 Μαίου 2018

Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών.

Περισσοτερα

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 50067/28/2017

8 Μαίου 2018

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Περισσοτερα

Άρειος Πάγος 67/2015

16 Απριλ. 2018

Υπερωρίες οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1064/2018

29 Μαρ. 2018

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»

Περισσοτερα

ΣτΕ Β' Τμ. 330/2018

23 Μαρτ. 2018

Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον ΚΦΕ από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων των συζύγων

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1045/2018

7 Μαρτ. 2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017

Περισσοτερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017

20 Φεβ. 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ POS ΜΕΧΡΙ 10.3.2018

Περισσοτερα

ΠΟΛ 1026/2018

12 Φεβ. 2018

Θέμα: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1026/2018

12 Φεβ. 2018

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες