Ενημέρωση

Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους - Κατευθυντήριες οδηγίες

16 Μαρτ. 2020

Έντυπο με Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τον Κορωνοϊό (SARS-CoV-2) σε εργασιακούς χώρους (Οδηγίες και μέτρα πρόληψης), το οποίο εκδόθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας] και του ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)

Συνημμένα αρχεία

οδηγίες Υπουργείου Εργασίας - ΕΛΙΝΥΑΕ
30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες