Ενημέρωση

Από 1 Ιουλίου υποχρεωτικά μέσω λογαριασμού πληρωμών οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και η αποζημίωση απόλυσης

24 Ιουν. 2019

Περισσοτερα


ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 121

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 98 ΕΩΣ 109 ΤΟΥ Ν. 4611/2019

Περισσοτερα

Αρθρο 59. Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 59

Περισσοτερα

Αρθρο 55. Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 55

Περισσοτερα

Αρθρο 53. Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 53

Περισσοτερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

20 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 18 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4611/2019

Περισσοτερα

Ε.2083/2019

20 Μαίου 2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες

Περισσοτερα

Νόμος 4611/2019

20 Μαίου 2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες