Ενημέρωση

Νόμος 5073/2023

2 Ιαν. 2024

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5073
(ΦΕΚ Α' 204/11-12-2023)


Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Συνημμένα αρχεία

ΦΕΚ Νόμου
30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες