Ενημέρωση

Υπ. Εργασίας Δ.15/Γ΄/67695/1825/28.12.2018

6 Φεβ. 2019

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

Περισσοτερα

Ε.2021/2019

31 Ιαν. 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016

Περισσοτερα

Α.141871/15-1-2019

15 Ιαν. 2019

Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α)» (ΦΕΚ 1445 Β).

Περισσοτερα

Α.1017/2019

15 Ιαν. 2019

Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων.

Περισσοτερα

Ε.2008/11.1.2019

11 Ιαν. 2019

Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

ΠερισσοτεραΠΟΛ.1243/2018

1 Ιαν. 2019

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Περισσοτερα

Οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ( ΜΥΦ ) θα υποβάλλονται ετησίως, μέχρι 30 Μαρτίου

1 Ιαν. 2019

Η απόφαση ισχύει και για τα φορολογικά παραστατικά που εκδόθηκαν το 2018. Επιχειρήσεις που υπέβαλλαν μηνιαίες ή τριμηνιαίες καταστάσεις, μπορούν να υποβάλλουν ξανά έως 30 Μαρτίου, για όλο το 2018.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1147/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α'105)

8 Οκτ. 2018

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ.1147/26-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Β. Δασουράς, Β. Γιοβά,
Α. Μπουραζάνη, Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο:2103375315
2103375311
Url:www.aade.gr
Fax :2103375001
E-Mail:[email protected]
[email protected]

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες