Ενημέρωση

Ε.2021/2019

31 Ιαν. 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016

Περισσοτερα

Α.141871/15-1-2019

15 Ιαν. 2019

Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α)» (ΦΕΚ 1445 Β).

Περισσοτερα

Α.1017/2019

15 Ιαν. 2019

Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων.

Περισσοτερα

Ε.2008/11.1.2019

11 Ιαν. 2019

Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

ΠερισσοτεραΠΟΛ.1243/2018

1 Ιαν. 2019

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Περισσοτερα

Οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ( ΜΥΦ ) θα υποβάλλονται ετησίως, μέχρι 30 Μαρτίου

1 Ιαν. 2019

Η απόφαση ισχύει και για τα φορολογικά παραστατικά που εκδόθηκαν το 2018. Επιχειρήσεις που υπέβαλλαν μηνιαίες ή τριμηνιαίες καταστάσεις, μπορούν να υποβάλλουν ξανά έως 30 Μαρτίου, για όλο το 2018.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1147/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α'105)

8 Οκτ. 2018

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ.1147/26-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Β. Δασουράς, Β. Γιοβά,
Α. Μπουραζάνη, Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο:2103375315
2103375311
Url:www.aade.gr
Fax :2103375001
E-Mail:[email protected]
[email protected]

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

5 Οκτ. 2018

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
ΠΟΛ.1162/03-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3579/22-08-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375314-6
Fax : 210-3375001

ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κωδ : 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210-4802204
Fax : 210-4822209
Url : www.aade.gr

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες