Ενημέρωση

ΠΟΛ.1208/2017

20 Δεκ. 2017

Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β'4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1211/2017

20 Δεκ. 2017

Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2018

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1196/2017

8 Δεκ. 2017

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΥΣΗΣ: Μέχρι 28.2.2018 (πίνακας Α)
Μέχρι 31.5.2018 (πίνακας Β)

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1201/6.12.2017

6 Δεκ. 2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1192/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1191/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της αριθ. 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1190/1.12.2017

1 Δεκ. 2017

Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου...

Περισσοτερα

Άρθρο 15. - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469

3 Μαίου 2017

Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες