Ενημέρωση

Αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2019

1 Ιαν. 2019

•• Το περιβαλλοντικό τέλος αυξάνεται σε 0,07 ευρώ ( 0,09 ευρώ με φπα ).

•• Καταργείται ο Ε.Φ.Κ. στο κρασί.

•• Μειώνεται στο 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για : Εισιτήρια συναυλιών, μπαστούνια και μηχανές Braille, για ΑΜΕΑ.

Συνημμένα αρχεία

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες