Logo

Φορολογικές Δηλώσεις

- Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος;
- Κουραστήκατε να περιμένετε σε ουρές της εφορίας;
- Αναρωτιέστε για τις αλλαγές στο σύστημα;

 


Υποβάλουμε τη φορολογική σας δήλωση και άμεσα παραλαμβάνετε αντίγραφο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας σημειώματος!


Κλικ εδώ για τη φορολογική σας δήλωση >>

 

Νέα

Μετατροπέας Νομισμάτων

Μετατροπή 

Σε

  

Υπολογιστής Δανείου


Ύψος δανείου:

(Χρήση . για δεκαδικά)
Διάρκεια:
χρόνια
Επιτόκιο:
%
Μηνιαία Δόση:
EUR
Ποσό πληρωμής:
EUR
Νομικοί Σύμβουλοι PDF Εκτύπωση E-mail

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η Εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά ζητήματα και στην ανάληψη της διεκπεραίωσης σχετικών με αυτά νομικών θεμάτων.

Ένας τέτοιος συνδυασμός υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την παροχή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων για τους πελάτες μας.

Οι επαγγελματίες Νομικοί Σύμβουλοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε ειδικεύονται σε υποβολή προσφυγών για φορολογικά θέματα, παρέχοντας στους πελάτες μας την βεβαιότητα αποδοτικής νομικής συνδρομής.

Ενδεικτικά

 • Καταστατικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αφανών εταιρειών
 • Λύσεις – Εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Επίλυση φορολογικών διαφορών
 • Επίλυση ασφαλιστικών διαφορών
 • Συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης
 • Συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών
 • Συνταξιοδότηση φυσικών προσώπων

 

Ρωτήστε μας για συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχονται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Αναλαμβάνουμε:

 

 • Κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης γήρατος (όλων των ασφαλιστικών ταμείων)
 • Κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης αναπηρίας
 • Κατάθεση αιτήσεων για μεταβίβαση σύνταξης
 • Καταμέτρηση ενσήμων
 • Προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

 

Πληροφορίες:

Χαψής Παντελής
Δικηγόρος
ΑΜ. 8874
Κιν. 6974820208

 

Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΥ

Αφορά φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να πληρώσουν χρέη (εφόσον αυτά δεν έχουν αναληφθεί μέσα στο τελευταίο έτος)  από:

-Δανεισμό (καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.)

-Μισθώματα

-Διατροφές

-Ασφαλίσματα

 

Στάδιο 1ο

Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Κατάθεση εξωδικαστικού συμβιβασμού προς όλες τις τράπεζες , με τον οποίο προτείνεται ένα σχέδιο διευθέτησης οφειλών, με το οποίο μπορεί να προβλέπεται, μεταξύ άλλων και διαγραφή μέρους των χρεών.

Σε περίπτωση επέλευσης συμφωνίας και επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, αυτός επικυρώνεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, τίθεται δε σε ισχύ πλέον μόνον αυτός και όχι το παλιό χρέος.

 

Στάδιο 2ο

Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο

Δικαστικός συμβιβασμός

Σε περίπτωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, που τεκμαίρεται και με το πέρας του μηνός από την κατάθεση της πρότασης, εφόσον η Τράπεζα δεν έχει απαντήσει , κατατίθεται αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η αίτηση και το επισυναπτόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών επιδίδεται στις Τράπεζες, οι οποίες εντός 2 μηνών πρέπει να καταθέσουν απάντηση, εάν συμφωνούν ή όχι με το σχέδιο. Σε περίπτωση συμφωνίας το σχέδιο επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο και σταματάει εκεί η διαδικασία.

 

Στάδιο 3ο

Δικαστική ρύθμιση χρεών

Σε περίπτωση αποτυχίας δικαστικού συμβιβασμού ακολουθεί η δικαστική ρύθμιση των χρεών. Το δικαστήριο, μετά από έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων και των βιοτικών αναγκών του ίδιου και των μελών της οικογενείας του, εξάγει ένα συνολικό ποσό το οποίο θα μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης σε βάθος τετραετίας. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 48 μηνιαίες δόσεις και διανέμεται συμμέτρως προς τους πιστωτές. Το ποσό που υπολείπεται διαγράφεται.

-Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία το δικαστήριο μπορεί να κρίνει αναγκαία την εκποίηση αυτής για την ικανοποίηση των πιστωτών. Προστατεύεται ωστόσο η κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Επισημαίνεται ότι ήδη έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αποφάσεις από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία που ρυθμίζουν τις σχετικές οφειλές ή επικυρώνουν δικαστικούς συμβιβασμούς μεταξύ οφειλετών και πιστωτών, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει η νομοθεσία σε όσους πράγματι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

 

Πληροφορίες:

Χαψής Παντελής
Δικηγόρος
ΑΜ. 8874
Κιν. 6974820208