Logo

Φορολογικές Δηλώσεις

- Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος;
- Κουραστήκατε να περιμένετε σε ουρές της εφορίας;
- Αναρωτιέστε για τις αλλαγές στο σύστημα;

 


Υποβάλουμε τη φορολογική σας δήλωση και άμεσα παραλαμβάνετε αντίγραφο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας σημειώματος!


Κλικ εδώ για τη φορολογική σας δήλωση >>

 

Νέα

Μετατροπέας Νομισμάτων

Μετατροπή 

Σε

  

Υπολογιστής Δανείου


Ύψος δανείου:

(Χρήση . για δεκαδικά)
Διάρκεια:
χρόνια
Επιτόκιο:
%
Μηνιαία Δόση:
EUR
Ποσό πληρωμής:
EUR
Νέα και Ειδήσεις
Φ.Μ.Υ. κάθε μήνα από 1η Σεπτεμβρίου 2013 με ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2013 06:31
PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με το νέο μίνι πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ "

που κατατέθηκε στην βουλή από 1 Σεπτεμβρίου ο φόρος μισθωτών Υπηρεσιών θα υποβάλλεται μηνιαίως από όλες τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα υποβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 επέρχεται αλλαγή στο χρόνο απόδοσης του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΦΕ (ΦΜΥ).

Όλοι οι υπόχρεοι παρακράτησης ΦΜΥ (συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών ταμείων τόσο για την καταβολή των συντάξεων όσο και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα ταμεία αυτά και για τους οποίου ο ΦΜΥ δεν αποδίδεται συμψηφιστικά) οφείλουν πλέον να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η απόδοση γίνεται με την υποβολή προσωρινής δήλωσης η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. 

 
Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο
Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2013 06:30
PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1095320 ΕΞ 11.6.2013, ορίζεται:

Από 1/1/2013 ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία υποχρεούται σε τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012).

Η υποχρέωση αυτή θεσπίστηκε για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου και καταλαμβάνει τους υπόχρεους εκείνους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει από την 1/1/2013 και μετά.

Στον Ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου αποθηκεύονται, μέχρι την ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, ανά χρήση, τα αναλυτικά δεδομένα των παρακάτω βιβλίων, καταστάσεων και ισοζυγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά:

• του τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου (προσαρμοσμένου) των λογαριασμών όλων των βαθμίδων.

• του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων,

• των ημερολογίων,

• του λογαριασμού 94 ή του βιβλίου αποθήκης

• του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού,

• των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.,

• του μητρώου παγίων.

 
Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Παρασκευή, 17 Μάιος 2013 08:12
PDF Εκτύπωση E-mail

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013

Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Αθήνα, 10 / 5 / 2013

Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1136/10-05-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

- Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜA  Α΄

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

- Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ (Δ31)

 

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.  : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3375521

: 210 3375063

FAX: 210 3375416

 

Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 , 67  του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2859/2000, όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν.2238/1994, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ14Α΄/2012) και της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17Α’/2013) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5Β περ.1 του Ν.4079/2012(ΦΕΚ 180 Α΄/2012)

 
Με νέα «τεκμήρια» ο προσδιορισμός των εισοδημάτων των φορολογουμένων
Πέμπτη, 16 Μάιος 2013 06:06
PDF Εκτύπωση E-mail

Με έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου θα υπολογίζεται πλέον ο φόρος που θα πληρώνουν φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

Απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης προβλέπει πως οι φοροελεγκτές θα προσδιορίζουν πλέον τα εισοδήματα φυσικών προσώπων και τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών βάσει στοιχείων που αφορούν στην πραγματική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσης τους και την περιουσιακή τους κατάσταση.

 
«Ανοίγει» 20 Μαΐου το Taxisnet για υποβολή δηλώσεων
Πέμπτη, 16 Μάιος 2013 06:03
PDF Εκτύπωση E-mail

Στις 20 Μαΐου προγραμματίζεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων είναι η 30ή Ιουνίου για όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ.

Η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της πύλης συνδέεται με το γεγονός ότι έχει προκύψει εμπλοκή με τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων των φορολογούμενων καθώς από τα στοιχεία αυτά θα καθοριστεί και το ποιος δικαιούται και ποιος όχι το επίδομα τέκνων που αντικατέστησε το πρόσθετο αφορολόγητο όριο των παιδιών.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 10 από 31