Logo

Φορολογικές Δηλώσεις

- Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος;
- Κουραστήκατε να περιμένετε σε ουρές της εφορίας;
- Αναρωτιέστε για τις αλλαγές στο σύστημα;

 


Υποβάλουμε τη φορολογική σας δήλωση και άμεσα παραλαμβάνετε αντίγραφο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας σημειώματος!


Κλικ εδώ για τη φορολογική σας δήλωση >>

 

Νέα

Μετατροπέας Νομισμάτων

Μετατροπή 

Σε

  

Υπολογιστής Δανείου


Ύψος δανείου:

(Χρήση . για δεκαδικά)
Διάρκεια:
χρόνια
Επιτόκιο:
%
Μηνιαία Δόση:
EUR
Ποσό πληρωμής:
EUR
Νέα και Ειδήσεις
Με ποια σειρά θα κουρεύονται χρέη-πρόστιμα εφορίας
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2016 10:11
PDF Εκτύπωση E-mail

Ένα βήμα πιο κοντά στο να συμφωνήσουν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης των οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, βρέθηκαν κατά τη «μαραθώνια» διαπραγμάτευση τα τεχνικά κλιμάκια των δύο πλευρών (δανειστών και οικονομικού επιτελείου).

Η «διαπραγματευτική ημέρα», ήταν «αφιερωμένη» στη συζήτηση επί της πρότασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) που αφορούσε στο ποιες και στη σειρά ιεράρχησης των οφειλών προς το δημόσιο που θα «κουρεύονται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΓΔΕ πρότεινε να διαγράφονται ιεραρχικά τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις (τόκοι), οι παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και να έπεται η κύρια οφειλή (κεφάλαιο).

 
Νέες υποχρεώσεις για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2016 12:02
PDF Εκτύπωση E-mail

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/6.9.2016) θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους  ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών:

Άρθρο 30 - Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,

ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.

β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 
Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 18:30
PDF Εκτύπωση E-mail

Ετήσια πλέον καθίσταται η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ), από το ημερολογιακό έτος 2016 και μετά.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε τη σχετική απόφαση, που προβλέπει ότι:

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν. Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Με τον τρόπο αυτό, τίθεται τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων, που οδήγησε σε πλείστες όσες παρατάσεις του χρόνου υποβολής των καταστάσεων αυτών και τελικά στην ετήσια υποβολή τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων δεν απέχει πολύ από τη λήξη του έτους, στο οποίο αφορούν. Με τον τρόπο αυτό, εκπληρώνεται ο σκοπός της σχετικής διαδικασίας, που δεν είναι άλλος από την αξιοποίηση των καταστάσεων από το φορολογικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι καταστάσεις για το ημερολογιακό έτος 2015 υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

 
Απαντήσεις από το Επταμελές Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με το χαρακτηρισμό εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα , ποσού εμβασμάτων προς το εξωτερικό, καθώς και για τον κρίσιμο χρόνο για τη φορολόγησή τους.
Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2016 06:53
PDF Εκτύπωση E-mail

ΣτΕ 884/2016

Δικαίωμα περιουσίας – Απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρου (άρ. 78 παρ. 2 Σ.) – Φορολογική ισότητα (άρ. 4 παρ. 5 Σ.) και νομοθετικά τεκμήρια δαπανών – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης – Τεκμήριο αθωότητας – Απόδειξη παράβασης (ανακρίβειας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) – Βάρος απόδειξης – Διάκριση από είδος και βαθμό απόδειξης – Έμμεση απόδειξη (“τεκμήρια”) – Ιδιωτικός βίος – Κλήση του διοικούμενου για παροχή στο φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του – Συναγωγή συμπερασμάτων από τη μη παροχή των πληροφοριών που ζήτησε η φορολογική αρχή ή από την παράλειψη του φορολογούμενου να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς του περί δικαιολόγησης των επίμαχων ποσών – Μη δηλωθέν εισόδημα άγνωστης πηγής ή αιτίας – Έννοια και κρίσιμος χρόνος φορολόγησής του – Έκταση ελέγχου του διοικητικού δικαστή – Υπολογισμός του ύψους τέτοιου εισοδήματος – Συνυπολογισμός (με ανάλωση διαθέσιμου κεφαλαίου) τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων

ΣτΕ   884/2016

Β' Τμήμα επταμ.

(Επί προδικαστικών ερωτημάτων)

Ασφάλεια του δικαίου – Αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας – Φορολογία – Δικαίωμα περιουσίας – Απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρου (άρ. 78 παρ. 2 Σ.) – Φορολογική ισότητα (άρ. 4 παρ. 5 Σ.) και νομοθετικά τεκμήρια δαπανών – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης – Τεκμήριο αθωότητας – Απόδειξη παράβασης (ανακρίβειας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) – Βάρος απόδειξης – Διάκριση από είδος και βαθμό απόδειξης – Έμμεση απόδειξη (“τεκμήρια”) – Ιδιωτικός βίος – Κλήση του διοικούμενου για παροχή στο φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του – Συναγωγή συμπερασμάτων από τη μη παροχή των πληροφοριών που ζήτησε η φορολογική αρχή ή από την παράλειψη του φορολογούμενου να τεκμηριώσει επαρκώς  τους ισχυρισμούς του περί δικαιολόγησης των επίμαχων ποσών – Μη δηλωθέν εισόδημα άγνωστης πηγής ή αιτίας – Έννοια και κρίσιμος χρόνος φορολόγησής του – Έκταση ελέγχου του διοικητικού δικαστή – Υπολογισμός του ύψους τέτοιου εισοδήματος – Συνυπολογισμός (με ανάλωση διαθέσιμου κεφαλαίου) τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων – Προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με το άρ. 48 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν. 2238/1994)

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 31